Close

Publikacje

Monografie

Można nabyć m.in. na stronach internetowych Oficyny Wydawniczej Politechniki Warszawskiej:

 1. Praca zbiorowa pod red. Eugeniusza Sobczaka, pt. Zrównoważony rozwój jednostek samorządu terytorialnego oraz przyczyny spowolnienia realizacji celów strategicznych, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2021 r.
 2. Praca zbiorowa pod red. Eugeniusza Sobczaka pt. Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy gmin oraz podregionów w Polsce, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2020 r.
 3. Praca zbiorowa pod red. Eugeniusza Sobczaka pt. Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy województw oraz miast i gmin wiejskich, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2019 r.
 4. Praca zbiorowa pod red. Eugeniusza Sobczaka pt. Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy regionów i gmin polskich, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2018 r.
 5. Praca zbiorowa pod red. Eugeniusza Sobczaka pt. Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego w świetle indykatorów aktywności rozwojowej, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2017 r.
 6. Praca zbiorowa pod red. Eugeniusza Sobczaka pt. Zrównoważony rozwój gospodarczy gmin i województw, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2016 r.
 7. Praca zbiorowa pod red. Eugeniusza Sobczaka pt. Zarządzanie zrównoważonym rozwojem jednostek samorządu terytorialnego, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2015 r.
 8. Praca zbiorowa pod red. Eugeniusza Sobczaka pt. Zrównoważony rozwój gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2015 r.
 9. E. Sobczak, M.Staniszewski, Zrównoważony rozwój wybranych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2014 r.
 10. Praca zbiorowa pod red. Eugeniusza Sobczaka pt. Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2014 r.
 11. Praca zbiorowa pod red. Heleny Kisilowskiej i Eugeniusza Sobczaka pt. Zrównoważony rozwój jednostek samorządu lokalnego w świetle globalizacji gospodarczej, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2013 r.
 12. E. Sobczak, Wykorzystanie funduszy unijnych a spójność społeczno-ekonomiczna w rozwoju regionów, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2012 r.
 13. E. Sobczak, Zróżnicowanie poziomu i dynamiki czynników rozwoju gmin i powiatów w ramach województw, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2010 r.

Materiały konferencyjne

 1. E. Sobczak, M. Staniszewski, System wczesnego ostrzegania przed spowolnieniem rozwoju miast w województwach, w publikacji Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego pod red. S. Jakubczaka, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2019,
 2. E. Sobczak, M. Staniszewski, w publikacji Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego pod red. S. Jakubczaka, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2018,
 3. E. Sobczak, M. Staniszewski, Zależność pomiędzy liczbą kadencji a punktacją sumaryczną gmin, w publikacji Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego pod red. S. Jakubczaka, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2017,
 4. E. Sobczak, Ranking zrównoważonego rozwoju gmin (wiejskich, miejsko-wiejskich, miejskich i powiatów grodzkich) w publikacji Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego pod red. U. Smołkowskiej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2016,
 5. E. Sobczak, M. Staniszewski, Ocena rozwoju powiatów w ramach województw, w publikacji Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego pod red. U. Smołkowskiej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2015,
 6. E. Sobczak, M. Staniszewski, Zróżnicowanie poziomu rozwoju powiatów w województwie mazowieckim, Konferencja Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014,
 7. M. Staniszewski, Analiza dynamiki zmian poziomu rozwoju miast na prawach powiatu, praca zbiorowa pod red. Eugeniusza Sobczaka pt. Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa, 2014,
 8. E. Sobczak, Ocena poziomu rozwoju powiatów w województwie mazowieckim, praca zbiorowa pod red. Eugeniusza Sobczaka pt. Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa, 2014,
 9. S. Arasiewicz-Dulnik, Ocena zrównoważonego rozwoju gmin wiejskich województwa mazowieckiego, praca zbiorowa pod red. Eugeniusza Sobczaka pt. Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa, 2014,
 10. E. Sobczak, M. Staniszewski, Zróżnicowanie poziomu rozwoju powiatów w województwie mazowieckim w publikacji Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego pod red. S. Jakubczaka, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014 (s. 22),
 11. E. Sobczak, Rola rankingów a stymulowanie rozwoju JST, w publikacji Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego pod red. S. Jakubczaka, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014 (s. 7),
 12. S. Arasiewicz-Dulnik, Ocena poziomu i dynamiki zrównoważonego rozwoju najwyżej punktowanych gmin miejsko-wiejskich, Praca zbiorowa pod red. Eugeniusza Sobczaka pt. Rozwój zrównoważony a budowa marki miejsca, WAiNS PW, Warszawa, 2011 (s.16),
 13. M. Staniszewski, Analiza i ocena poziomu i dynamiki rozwoju zrównoważonego najwyżej punktowanych gmin wiejskich, Praca zbiorowa pod red. Eugeniusza Sobczaka pt. Rozwój zrównoważony a budowa marki miejsca, WAiNS PW, Warszawa, 2011 (s.14),
 14. E. Sobczak, Ocena poziomu i dynamiki zrównoważonego rozwoju najwyżej rozwiniętych miast polskich, Praca zbiorowa pod red. Eugeniusza Sobczaka pt. Rozwój zrównoważony a budowa marki miejsca, WAiNS PW, Warszawa, 2011 (s.16),
 15. E. Sobczak, Rankingowanie jednostek samorządu terytorialnego (JST) i jego przydatność w analizie i ocenie poziomu i dynamiki rozwoju społeczno-gospodarczego, Praca zbiorowa pod red. Heleny Kisilowskiej i Edwarda Malaka pt. Dwudziestolecie funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce, WAiNS PW, Warszawa, 2010 (s. 12),
 16. E. Sobczak, S. Arasiewicz-Dulnik, System ostrzegania przed spowalnianiem rozwoju społeczno-gospodarczego jednostek samorządu terytorialnego (JST), Praca zbiorowa pod red. Eugeniusza Sobczaka pt. Nowe wyzwania i wykorzystanie współczesnej nauki w zarządzaniu kryzysowym, WAiNS PW, Warszawa, 2010 (s. 12).

Publikacje

 1. E. Sobczak, M. Staniszewski, Rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego a zaangażowanie radnych w sferze gospodarczej, Samorządowe unie personalne pod red. Katarzyny Dzieniszewskiej-Naroskiej i Grzegorza Makowskiego, Warszawa 2014

Artykuły

 1. E. Sobczak, J. Bielak, Rozwój społeczno-ekonomiczny regionów w świetle polityki spójności Unii Europejskiej, KNSiA PW, Zeszyt 24, Warszawa, 2006 (s.23),
 2. E. Sobczak, J. Gadomski, J.W. Owsiński, Zrównoważony rozwój jednostek samorządu terytorialnego w świetle polityki spójności UE, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Systemowych, Warszawa, 2006 (s. 40),
 3. E. Sobczak, Zróżnicowanie poziomu rozwoju gmin województwa mazowieckiego, KNSiA PW, Zeszyt 25, Warszawa, 2007 (s.28),
 4. E. Sobczak, Zróżnicowanie poziomu rozwoju gmin województwa wielkopolskiego, KNSiA PW, Zeszyt 26, Warszawa, 2007 (s. 29),
 5. E. Sobczak, Rozwój społeczno-gospodarczy i instrumenty jego realizacji, Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Jankowskiego pt. Wybrane problemy polityki społeczno-gospodarczej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2007 (s. 33),
 6. E. Sobczak, Wiedza jako główny stymulant rozwoju, Monografia pod red. Marka Wąsowicza pt. Determinanty rozwoju i integracji krajów europejskich, KNSiA PW, Warszawa, 2007 (s.10),
 7. E. Sobczak, A. Labuda, Rozwój społeczno-gospodarczy a potencjał naukowo-badawczy i edukacyjny, KNSiA PW, Zeszyt 27, Warszawa, 2008 (s. 27),
 8. E. Sobczak, Rozwój województw a potencjał naukowo-badawczy i edukacyjny, Przegląd Organizacji (Miesięcznik TNOiK, nr 2/2008), Warszawa, 2008 (s.10),
 9. E. Sobczak, Zróżnicowanie dynamiki rozwoju województw na podstawie analizy rozwoju gmin, Monografia pod red. Renaty Przygodzkiej pt. Sektor Publiczny we współczesnej gospodarce, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok, 2008 (s.10),
 10. E. Sobczak, Tendencje rozwojowe miast jako centrów rozwoju województw, praca zbiorowa pod red. Jakuba Gutenbauma, pt. Badania operacyjne i systemowe: środowisko naturalne, przestrzeń, optymalizacja, PAN, IBS, Warszawa, 2008 (s.12),
 11. M. Chmielewski, I. Kaliszewski, E. Sobczak, Wielokryterialne szeregowanie gmin z wykorzystaniem systemu SWPD, Praca zbiorowa pod red. Jakuba Gutenbauma pt. Badania operacyjne i systemowe: decyzje, gospodarka, kapitał ludzki i jakość, PAN, IBS, Warszawa, 2008 (s. 9),
 12. E. Sobczak, M. Staniszewski, Rozwój społeczno-gospodarczy a sektor nauki i badawczo-rozwojowy (BR), WAiNS PW, Zeszyt 29, Warszawa, 2009 (s. 35),
 13. E. Sobczak, Rozwój społeczno-gospodarczy województw a aktywność sektora badawczo-rozwojowego (B+R), Przegląd Organizacji (Miesięcznik TNOiK, nr 7-8/2010), Warszawa, 2010 (s.5).

Opracowania online

 1. Kleszczów, Dziwnów, Karpacz i Gliwice zwycięzcami rankingu zrównoważonego rozwoju, 14 listopad 2016r.
 2. E. Sobczak, M.Staniszewski, Regiony rozwijają się niejednakowo, 01 września 2014r,
 3. E. Sobczak, M. Staniszewski, Ocena poziomu rozwoju powiatów w województwie mazowieckim, 14 listopad 2012r.
 4. E. Sobczak, System wczesnego ostrzegania JST Konkurs oceniający i promujący rozwój jednostek samorządu terytorialnego,
 5. E. Sobczak, S. Arasiewicz-Dulnik, System ostrzegania przed spowalnianiem rozwoju społeczno-gospodarczego JST,
 6. E. Sobczak, Zróżnicowanie poziomu rozwoju gmin województwa lubelskiego,
 7. E. Sobczak, Poziom i rozmieszczenie rozwoju gmin województwa mazowieckiego,
 8. E. Sobczak, Zróżnicowanie poziomu rozwoju gmin województwa wielkopolskiego,
 9. E. Sobczak, Rozwój społeczno-gospodarczy a potencjał naukowo-badawczy i edukacyjny,
 10. E. Sobczak, Rozwój społeczno-gospodarczy Polski w kontekście potencjału naukowo-badawczego i edukacyjnego regionów
 11. E. Sobczak, M. Staniszewski, Zróżnicowanie i dynamika rozwoju powiatów w ramach województw

Leave a Reply