Close

Najnowsza publikacja

Samorządowe unie personalne, problemy zróżnicowania ról społeczno-zawodowych radnych, pod red. Katarzyny Dzieniszewskiej-Naroskiej i Grzegorza Makowskiego a w niej:

E.Sobczak, M.Staniszewski, Rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego a zaangażowanie radnych w sferze gospodarczej,