Close

Najnowsza publikacja

E. Sobczak, M. Staniszewski, Ocena poziomu i dynamiki rozwoju powiatów w województwie zachodniopomorskim i lubelskim, praca zbiorowa pod red. Eugeniusza Sobczaka, Zrównoważony rozwój gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2015