Close

Akademia Samorządowa — Zarządzanie zrównoważonym rozwojem społeczno-gospodarczym na poziomie lokalnym i regionalnym

Studia podyplomowe

Strona główna projektu

Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej kieruje do Państwa ofertę edukacyjną w ramach studiów podyplomowych „Akademia Samorządowa — Zarządzanie zrównoważonym rozwojem społeczno-gospodarczym na poziomie lokalnym i regionalnym”. Studia podyplomowe „Akademia Samorządowa” zostały zorganizowane z inicjatywy Komisji Sejmowej Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Fundacji Godła Promocyjnego „Teraz Polska” oraz Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.

Utworzenie studiów podyplomowych „Akademia Samorządowa — Zarządzanie zrównoważonym rozwojem społeczno-gospodarczym na poziomie lokalnym i regionalnym” jest rezultatem prowadzonych systematycznie badań nad zrównoważonym rozwojem gmin. Są nimi objęte wszystkie polskie gminy, zarówno miejskie, miejsko-wiejskie, jak i wiejskie. Wyniki badań oraz autorska metodyka są weryfikowane od 2004 roku przez samorządy w trakcie ogólnokrajowych konferencji. Podczas nich wręczane są dyplomy pierwszym dziesiątkom samorządów w ramach czterech grup: powiaty grodzkie, pozostałe miasta, gminy miejsko-wiejskie i gminy wiejskie.

Oferujemy Państwu dziesięcioletnie wyniki badań, które są dostępne w wielu publikacjach, jak też na osobnej stronie. Stawiamy również do Państwa dyspozycji ekspertów Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej oraz innych warszawskich uczelni. Studia podyplomowe trwają dwa semestry, tj. 200 godzin dydaktycznych, a indywidualnym efektem jest dla uczestnika diagnoza rozwoju gminy, sformułowanie celów i zaprogramowanie działań rozwojowych oraz zaprojektowanie kontroli efektów, czyli kontrola menadżerska. Ramowy program studiów, w załączeniu. Zajęcia będą odbywać się w soboty i niedziele.

Od kandydata wymaga się kopii dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia. Kopię dyplomu wraz z podaniem należy złożyć na Wydziałe lub przesłać je elektonicznie na adres d.ciszkowska@ans.pw.edu.pl po zeskanowaniu dyplomu. Opłata za dwa semestry wynosi 4.120 zł czyli 2.060 zł za semestr — z możliwością rozłożenia jej na raty w uzasadnionych przypadkach. Szczegółowe informacje są dostępne pod numerami telefonów 22 234 65 37 oraz 693 551 041 i 698 521 072.

Kierownik Akademii Samorządowej
Prof. nzw. dr hab. Eugeniusz Sobczak, ES