Close

Najnowsza publikacja

Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego, praca zbiorowa pod redakcją naukową prof. Eugeniusza Sobczaka a w niej m.in.

S. Arasiewicz-Dulnik, Ocena zrównoważonego rozwoju gmin wiejskich województwa mazowieckiego,

E. Sobczak, Ocena poziomu rozwoju powiatów w województwie mazowieckim,,

M. Staniszewski, Analiza dynamiki zmian poziomu rozwoju miast na prawach powiatu.