Close

Jeszcze ciepłe opracowanie prosto z Biura Analiz Sejmowych

  1. E. Sobczak, Rola rankingów a stymulowanie rozwoju JST, w publikacji Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego pod red. S. Jakubczaka, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014 (s. 7)
  2. E. Sobczak, M. Staniszewski, Zróżnicowanie poziomu rozwoju powiatów w województwie mazowieckim w publikacji Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego pod red. S. Jakubczaka, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014 (s. 22)